Verloskundigenpraktijk Langedijk E.O.
022 631 22 96 (ma t/m do van 9.00 - 17.00 uur)
info@verloskundigelangedijk.nl
Voorburggracht 285A
1723 HP Noord-Scharwoude

Spoedgevallen 24/7 06-41553021.
Echoscopie Langedijk E.O.
022 631 22 96
info@echoscopielangedijk.nl

Voorburggracht 285A
1723 HP Noord-Scharwoude
Kraamzorg Langedijk E.O.
072-572 49 25
info@kraamzorglangedijk.nl

Voorburggracht 285A
1723 HP Noord-Scharwoude
tel. 0226 312 296
Voorburggracht 285A
1723 HP Noord-Scharwoude
info@echoscopielangedijk.nl

Combinatietest

Dit onderzoek wordt gedaan tussen 11de en 13de week van de zwangerschap. Het bestaat uit een nekplooimeting mbv echo en een vroege bloedtest. De uitslag van de test is een kansberekening op het krijgen van een kind met het Downsyndroom (trisomie 21), kans op Patausyndroom (trisomie 13) en Edwardssyndroom (trisomie 18). Het geeft dus niet aan of je kindje het krijgt, het is alleen een kansberekening.
 De kosten van de combinatietest bedragen rond de 170 euro.

De combinatietest wordt nog wel door de zorgverzekeraar vergoed bij vrouwen die beschikken over een  ‘medische indicatie’. Het gaat dan om vrouwen die vanwege hun medische geschiedenis een verhoogd risico lopen op een kind met het Downsyndroom of het syndroom van Edwards of Patau.

Vervolgonderzoek opgenomen in basispakket
Als uit de combinatietest een verhoogd risico op chromosoomafwijkingen blijkt, worden de vervolgonderzoeken hiervoor (vlokkentest, vruchtwaterpunctie of NIPT).